HAAGSE DOMINICUS

oecumenische geloofsgemeenschap voor nieuwe bezieling

< TERUG NAAR KOOR

OVER HET KOOR

Het koor van de Haagse Dominicus is een vierstemmig koor en telt ongeveer 30 leden. Het koor staat onder leiding van Jan Hulsbergen en wordt op piano begeleid door Gulmira Issabekova.

Er is geregeld muzikale ondersteuning van o.a. fluit en klarinet. Het koor zingt in de 2-wekelijkse vieringen van de Haagse Dominicus, waarbij het samen zingen met de kerkgemeenschap wordt bevorderd. Voorafgaand aan elke viering worden de liederen dan ook met de bezoekers geoefend.

Naast de reguliere vieringen in de Haagse Dominicus, wordt ook gezongen bij bijzondere vieringen, bijvoorbeeld rondom Pasen en Kerstmis, en bij bijzondere projecten en concerten, zoals:

  • een lieddag, waarin nieuwe liederen worden ingestudeerd en toegelicht;
  • een concert bij gelegenheid van een bijzonder evenement;
  • een optreden tezamen met gastzangers of bijzondere muzikale begeleiding.

Het repertoire wordt in grote mate bepaald door de vernieuwende liedteksten van theoloog/dichter Huub Oosterhuis, op muziek gezet door Bernard Huijbers, Antoine Oomen en Tom Löwenthal. Maar ook andere vernieuwende liederen, zoals die van het Nieuw Liedfonds, worden graag gezongen. In de loop van de tijd zijn steeds nieuwe liederen tot stand gekomen of bestaande liederen van nieuwe composities voorzien. Het koor volgt deze ontwikkelingen op de voet, waardoor het repertoire eigentijds blijft.

De koorrepetities zijn wekelijks op donderdagavond van 19.30 tot 21.30 uur in buurt- en kerkhuis Bethel, Thomas Schwenckestraat 30.