HAAGSE DOMINICUSopen geloofsgemeenschap voor nieuwe bezieling

menu

Wie is wie

Bestuur

  • Henk Baars (voorzitter)
  • Leo van Driel (penningmeester)
  • Jos van Eijden (secretaris)
  • Hans Opschoor (lid)

Koor

  • Jan Hulsbergen (dirigent)
  • Julia Urinyova (piano)

Henk Baars (bestuur/voorganger)
studeerde theologie in Amsterdam, was daarna bedrijfspastor bij de Hoogovens;
is medeoprichter van de Acht Mei Beweging, voorzitter van Kerk en Vrede en op het ogenblik werkzaam bij STEK (voor Stad en Kerk Den Haag).
Henk is een van de oprichters van de Haagse Dominicus.


Leo van Driel (bestuur/voorganger)
groeide op in een Hervormd milieu, maar verliet de kerk een tijd lang omdat  daar naar zijn gevoel te weinig ruimte was voor gesprek over en viering van de eigen geloofsbeleving. Intussen is hij al weer veel jaren lid van de Ekklesia Den Haag en nu ook van de Haagse Dominicus.


Jos van Eijden (bestuur)
studeerde sociologie en geschiedenis en heeft vervolgens heel zijn werkzame leven in het onderwijs gewerkt. Komt uit een katholiek nest en is naast zijn werk altijd actief geweest op het terrein van kerk en samenleving. De vernieuwing van de liturgie heeft daarbij steeds zijn bijzondere aandacht gehad.


Heleen Goddijn (voorganger)
groeide op in Amsterdam en studeerde daar Biologie aan de VU. Ze was al vroeg lid van een jongerenkoor en sloot zich daar aan bij de Amsterdamse Dominicus. Net een jaar na haar verhuizing naar Den Haag werd de Haagse Dominicus opgericht . Daar doet ze nu haar inspiratie op en zingt er in het koor.


Ad de Gruijter (voorganger)
werkte na een baan als leraar jarenlang  als pastor en zorgmanager bij Medisch Centrum Haaglanden.
Hij studeerde theologie aan de R.K.Theologische Faculteit van Amsterdam en de KUB in Tilburg. Heeft affectie met de begeleiding van mensen  in een periode van ziek-zijn, afhankelijkheid, rouwverwerking.


Ria Huisman (voorganger)
is opgegroeid in een gereformeerd gezin in Heerenveen. Ze woonde een tijd lang in Utrecht in de Nikolakommuniteit, een oecumenische leefgemeenschap en is al vele jaren lid van de Haagse Ekklesia Den Haag. Ze heeft 25 jaren bij de gemeente Den Haag gewerkt in de stadsvernieuwing.


Jan Hulsbergen (dirigent)
is een van de oprichters van de Haagse Dominicus.
Zijn voorbeeld is de Amsterdamse Dominicus, 'een plaats van zingen, vieren en inspiratie'.


Hans Opschoor (bestuur/voorganger)
studeerde economie in Rotterdam. Was hoogleraar aan de VU en aan het Haagse ISS en werkte aan vraagstukken rond ontwikkelings-­samen­werking en milieu. Was lang actief lid van de Leidse Studenten Ekklesia en deed werk voor de nationale en wereldwijde oecumenische beweging. Weet zich vanuit het protestantisme geinspireerd, maar voelt zich het meest thuis in de open en experimentele Haagse Dominicus.


Einar Sies (webmaster/voorganger)
studeerde natuurkunde aan de HTS in Dordrecht, werkte eerst 10 jaar bij TNO en daarna in het volwassenen­onderwijs ('moedermavo').
Hij is van huis uit Hervormd, maar is al heel lang oecumenisch geïnteresserd. Sinds 1974 is hij aktief lid van de Haagse Ekklesia en nu ook van de Haagse Dominicus.


Julia Urinyova (pianiste)
behaalde aan het Conservatorium in Charkow (Oekraïne) cum laude haar diploma voor piano en dwarsfluit. Daarna behaalde ze in Rotterdam cum laude haar diploma uitvoerend musicus . Naast haar baan als muziekdocent (piano en dwarsfluit) in Delft, begeleidt Julia diverse solisten en zangers in Nederland.


Cock Verdonk (voorganger)
is opgegroeid in een zeer katholiek gezin en heeft actief meegedaan aan de democratisering in de katholieke kerk na het Tweede Vaticaans Concilie. Ze heeft allerlei functies gehad op het gebied van Kerk en Samenleving en is actief lid geweest van de Acht Mei beweging.