HAAGSE DOMINICUSopen geloofsgemeenschap voor nieuwe bezieling

menu menu

Over ons

Missie

De Haagse Dominicus is een oecumenische geloofs­gemeenschap voor nieuwe bezieling. Vanuit onze betrokken­heid op mens en maatschappij komen we tweemaal per maand bij elkaar voor een eigentijdse viering met aansprekende teksten en liederen. We zingen vooral liedteksten van Huub Oosterhuis.

De Haagse Dominicus is een plek waar je vanuit de grond van je hart kunt meezingen en waar overwegingen diepgang hebben. We bezinnen ons op actuele en fundamentele vragen van mens en samenleving. De bijbel wordt daarbij verstaan als richtinggevende bron van inspiratie, als tijd en plaats overstijgende uitdrukking van ervaringen van mensen.

Kernwoorden van de Haagse Dominicus zijn: verdiepen, inspireren, zingen, ontmoeten, verbinden, doen.

ANBI

De Haagse Dominicus heeft als kerk vanaf 1 januari 2012 de ANBI-status (ANBI-Algemeen Nut Beogende Instellingen). Daardoor zijn uw giften binnen zekere grenzen aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Zie de website van de belastingdienst.

Voor de ANBI-status benodigde gegevens:

(Klik voor het gewenste stuk - dit opent in een nieuw venster.)

Missie

De Haagse Dominicus is een oecumenische geloofsgemeenschap voor nieuwe bezieling. Vanuit onze betrokkenheid op mens en maatschappij komen we tweemaal per maand bij elkaar voor een eigentijdse viering met aansprekende teksten en liederen. We zingen vooral liedteksten van Huub Oosterhuis. De Haagse Dominicus is een plek waar je vanuit de grond van je hart kunt meezingen en waar overwegingen diepgang hebben. We bezinnen ons op actuele en fundamentele vragen van mens en samenleving. De bijbel wordt daarbij verstaan als richtinggevende bron van inspiratie, als tijd en plaats overstijgende uitdrukking van ervaringen van mensen. Kernwoorden van de Haagse Dominicus zijn: verdiepen, inspireren, zingen, ontmoeten, verbinden, doen.

Organisatie

De Haagse Dominicus heeft een bestuur, bestaande uit tenminste drie leden. Bestuursleden worden benoemd na raadpleging van de leden.
Het bestuur vertegenwoordigt de Haagse Dominicus in en buiten rechte, zet de grote lijnen van beleid uit, zorgt voor de algemene gang van zaken, waaronder financiŽn en public relations.

De stuurgroep liturgie draagt zorg voor de vieringen van de Haagse Dominicus. De stuurgroep bestaat uit een kerngroep van voorgangers, die ondersteund wordt door een secretaris. De groep van voorgangers stelt het thema vast van een serie vieringen en ziet toe op de samenhang van de afzonderlijke vieringen.
De dirigent van het koor van de Haagse Dominicus is betrokken bij het overleg van de kerngroep.

Daarnaast is er een grote groep van medewerkers die zich inzetten voor een goed verloop van de vieringen.

Gegevens van een aantal van hen is te vinden op de pagina Wie is wie

Gegevens van een aantal van hen zijn te vinden op de pagina

Koor

In de Haagse Dominicus wordt veel gezongen, vooral liederen van Huub Oosterhuis met composities van Antoine Oomen en Tom LŲwenthal.
Door de liederenkeuze draagt het koor bij aan een eigentijdse liturgie. Daarbij wordt het gezamenlijk zingen gestimuleerd, o.a. door het vooraf inzingen van de liederen met de kerkgemeenschap. Het koor van de Haagse Dominicus staat o.l.v. Jan Hulsbergen en wordt op piano begeleid door Julia Urinyova. [website]

Vieringen

De vieringen van de Haagse Dominicus worden gehouden in buurt- en kerkhuis Bethel in de Thomas Schwencke≠straat 30 te Den Haag.

Bethel is met het openbaar vervoer te bereiken met randstadrail 3 of tram 12 (halte Fahrenheitstraat).

Wijkkaartje Bethel

Een ringleiding is aanwezig.