HAAGSE DOMINICUS

Open geloofsgemeenschap voor nieuwe bezieling

 

Over ons

Ontstaan

Het idee voor de Haagse Dominicus ontstond tijdens een Haagse lieddag in 2009: een nieuwe gemeenschap in Den Haag in de stijl van de Amsterdamse Dominicus. In dat idee van vonden de beide koren (zanggroep Lukas Ekklesia en JenHKA) elkaar. Vandaar de naam Haagse Dominicus. We hebben geen wortels in of binding met de Dominicanen.

In februari 2010 was de eerste dienst. Aanvankelijk waren de vieringen eens per maand in de Lukakskerk. De beide koren verleenden om de beurt heen medewerking.

Vanaf 2015 vieren we in buurt- en Kerkhuis Bethel. Nu twee keer per maand en met alleen het JenHKA koor. Dit koor is inmiddels omgedoopt tot 'Koor van de Haagse Dominicus'.

Missie

De Haagse Dominicus is een oecumenische geloofs­gemeenschap voor nieuwe bezieling. Vanuit onze betrokken­heid op mens en maatschappij komen we tweemaal per maand bij elkaar voor een eigentijdse viering met aansprekende teksten en liederen. We zingen vooral liedteksten van Huub Oosterhuis.

De Haagse Dominicus is een plek waar je vanuit de grond van je hart kunt meezingen en waar overwegingen diepgang hebben. We bezinnen ons op actuele en fundamentele vragen van mens en samenleving. De bijbel wordt daarbij verstaan als richtinggevende bron van inspiratie, als tijd en plaats overstijgende uitdrukking van ervaringen van mensen.

Kernwoorden van de Haagse Dominicus zijn: verdiepen, inspireren, zingen, ontmoeten, verbinden, doen.

Organisatie

Ad de Gruijter
Henk Baars

De Haagse Dominicus heeft een bestuur, bestaande uit tenminste drie leden. Bestuursleden worden benoemd na raadpleging van de leden.
Het bestuur vertegenwoordigt de Haagse Dominicus in en buiten rechte, zet de grote lijnen van beleid uit, zorgt voor de algemene gang van zaken, waaronder financiƫn en public relations.

De stuurgroep liturgie draagt zorg voor de vieringen van de Haagse Dominicus. De stuurgroep bestaat uit een kerngroep van voorgangers. Op het ogenblik zijn dit Henk Baars en Ad de Gruijte. De kerngroep wordt ondersteund door een secretaris. De groep van voorgangers stelt het thema vast van een serie vieringen en ziet toe op de samenhang van de afzonderlijke vieringen.
De dirigent van het koor van de Haagse Dominicus is betrokken bij het overleg van de kerngroep.

Daarnaast is er een grote groep van medewerkers die zich inzetten voor een goed verloop van de vieringen.