DE GROENE DOMINICUS

Nieuwsbrief

NIEUWSBRIEF
GROENE DOMINICUS
nummer 3 - 1 mei 2018

De nieuwsbrief komt enkele keren per jaar uit en is een initiatief van de "Werkgroep Groene Dominicus", bestaande uit Hans Opschoor, Cokkie van Santen, Einar Sies. e-mail: groen@haagsedominicus.nl

In dit nummer

Start project 'Tuin van Bethel'

Foto's van de opening van de tuin

Zondag 15 april werd een mooie dag: om 10.30 uur vierden we ‘zondag van de aarde’ in de kapel. Er waren veel bezoekers die geboeid werden door de concrete inspirerende woorden en de mooie muziek.

Na afloop werd iedereen uitgenodigd om in de tuin de start van het project Tuin van Bethel bij te wonen: er werden 2 grote verplaatsbare plantenbakken met jonge plantjes en zaaigoed geplaatst. Er was koffie met wat lekkers en de zon liet zich voorzichtig zien.

In de huiskamer kon je ideeën en wensen opschrijven voor de inrichting en beplanting van de tuin. Ook werd gevraagd een naam voor het project te bedenken en wie wilde kon zich aanmelden om mee te denken of te mee te doen. In de tuin zullen 3 thema’s vorm krijgen, A.zaaien/oogsten; B.ontmoeten; C.bezinning/verwondering; De aangedragen ideeën en wensen zullen hiermee verbonden worden; daarnaast is er een lijst van algemene voorwaarden. Een greep uit de plannen:

Algemeen

Zaaien/oogsten

Ontmoeten

Bezinning/verwondering

Het plan wordt in fasen uitgevoerd onder professionele leiding van hovenier Rick van Cleef. We gaan er met zijn allen wat moois van maken. U wordt op de hoogte gehouden!

De projectgroep bestaat uit: Klaas Bruins, Rick van Cleef, Cokkie van Santen.

Wilt u meedenken of meedoen?
Stuur dan een mailtje naar groen@haagsedominicus.nl met als onderwerp 'tuin'.
Na een viering even contact opnemen met Cokkie kan ook.

Hoe belangrijk is het milieu voor jou?

De werkgroep Groene Dominicus krijgt nauwelijks reacties vanuit de Haagse Dominicus.
Komt dat omdat het milieu er niet leeft, of omdat de werkgroep niet goed bezig is?

Een goede reden om zomaar wat mensen te benaderen met vragen als 'Hoe belangrijk is het milieu voor jou?' en 'Wat doe jij aan duurzaamheid?'. Inge Boesveld en haar man Theo Haitjema bijten de spits af.

Einar Sies

Interview met Inge Boesveld en Theo Haitjema

Even voorstellen

Inge Boesveld, van oorsprong verloskundige, werkt al een flink aantal jaren bij een kenniscentrum voor geïntegreerde eerstelijnszorg. In 2017 promoveerde ze op een proefschrift over kwaliteit van zorg in geboorte­centra. Ze is vanaf het eerste uur bij de Haagse Dominicus en is er lid van het koor.

Theo Haitjema was jarenlang vrachtwagenchauffeur.... tot hij besloot om theologie te gaan studeren – in Brussel. Dat vond hij zo spannend en verrassend dat hij dominee is geworden, eerst in Castricum, nu in Leidschendam en Leidschenveen. Je ziet hem regelmatig in de Haagse Dominicus als hij geen verplichtingen heeft in zijn eigen kerk.

Wat doen jullie aan duurzaamheid?

Uit alles blijkt dat duurzaamheid voor Inge en Theo belangrijk is.

Inge: Ik eet weinig vlees, en dan alleen biologisch vlees. Dat heb ik mijn kinderen voorgeleefd. Ik ben blij dat dat effect heeft gehad.
Maar als ik bij iemand ben die een maaltijd met niet-biologisch vlees op tafel zet, eet ik wel gewoon mee. Ik wil wel een voorbeeld geven, maar niet 'preken'.

Ze ergert zich eraan dat vliegreizen nog steeds onbelast zijn, en dat er op vliegtuigbrandstof geen accijns zit. Ik vlieg niet, zegt ze, niet privé en niet voor mijn werk. Als ik naar een congres in het buitenland moet ga ik met de trein, of ik ga niet. Dat weten mijn collega's.

Thuis hebben Inge en Theo nu alleen zuinige led lampen, al hebben ze de gloeilampen wel eerst opgebruikt.

Theo: sinds 2011 hebben we 12 zonnepanelen op het dak. Daarmee wekken we meer elektrische energie op dan we gebruiken. We hebben er niet naar gekeken of dat financieel voordeliger is dan 'gewone stroom'; het gaat ons erom dat we daarmee het milieu minder belasten en dat we zo een voorbeeld zijn voor anderen. Er zijn nu verschillende andere mensen in de omgeving die ook zonnepanelen hebben.
En we zijn overgestapt op Greenchoice, een groene energieleverancier.

Inge: We hadden ook een aandeel in een windmolen, maar dat hebben we van de hand moeten doen, omdat we anders werden aangemerkt als onderneming. Dan moesten we ons laten inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Belachelijk dat de overheid zo milieuvriendelijk handelen ontmoedigt.

Zijn er nog dingen die jullie eigenlijk duurzamer zou willen doen?
En wat weerhoudt jullie?

Theo: We zouden eigenlijk wel een elektrisch auto willen hebben; maar die zou dan wel onze kleine caravan moeten kunnen trekken. En dat gaat nog niet.

Inge: En misschien willen we wel overstappen op een verwarming met een warmtepomp, zodat we geen gas meer gebruiken. Groningers willen kunnen leven zonder aardbevingen.
Maar nu is onze cv-ketel nog tamelijk nieuw. Dus daar wachten we voorlopig nog mee.

Ergeren jullie je als anderen zich weinig of niets van het milieu aantrekken?
Spreken jullie mensen erop aan?

Inge: ik spreek mensen niet direct op hun gedrag aan. Ik laat zien wat ik doe en laat het aan de ander of die daarmee wat doet. Ik noem dat maar 'zaadjes planten'. Ik ben niet iemand die gaat preken of demonstreren.

Vinden jullie de werkgroep Groene Dominicus een goed initiatief?
Zouden jullie erin mee willen doen?

Inge: Nee. Voor mij is groen handelen iets vanzelfsprekends. Daaraan mag best een keer aandacht worden geschonken in een viering. Maar een speciale werkgroep die daar in de Haagse Dominicus aandacht aan besteedt vind ik niet nodig en ik zal er ook niet aan meedoen.

Theo vult aan: de Haagse Dominicus is er om er inspiratie op te doen. Alle dingen daaromheen zijn middel, geen doel.

De grondstoffen op aarde dreigen binnen afzienbare tijd op te raken, de oceanen zijn vol met plastic, de temperuur op aarde dreigt door de broeikasgassen angstwekkend te stijgen.
Zijn jullie somber over de toekomst?

Theo: Er zijn ook positieve dingen. De rivieren zijn nu heel wat schoner dan in de jaren tachtig en negentig. De aarde heeft ijstijden gekend en hele warme perioden. Een golfbeweging van miljoenen jaren. De mens draagt bij aan de opwarming die nu gaande is, maar het is maar een van de factoren.

Ik doe mijn best om zo de aarde zo min mogelijk te belasten. Verder kan ik er niets aan doen. Dat geldt ook voor gerechtigheid. Voor die nieuwe wereld.

Mijn credo: 'Dat die nieuwe wereld komen zal.... ik denk het niet. Maar ik geloof het wél!
Dus doe je wat je kunt. Want je leeft niet naar wat je denkt, maar naar wat je gelooft.
Dat is mijn inspiratiebron.

Op grote voet (vervolg)

Hoe groot is jouw ecologische voetafdruk?

In de vorige nieuwsbrief [zie blz 3 van nieuwsbrief 2] is uitgelegd wat de ecologische voetafdruk is.

Wil je weten wat jouw ecologische voetafdruk is?
Er zijn verschillende websites waar je dat kunt bepalen. Beantwoord een aantal vragen over je leefstijl en je krijgt een schatting van je ecologische voetafdruk.

Enkele sites:

  • voetafdruktest.wnf.nl/
    Van het Wereld Natuurfonds; niet al te uitgebreid, anoniem.
  • www.voetafdruk.eu/uwvoetafdruk/
    Een overzicht van allerlei sites waarop voetafdrukken worden gemeten, ook op deelgebieden (vakantie, mobiliteit, watergebruik).
    Voor degene die het naadje van de kous wil weten.
Veel succes. Laat ons je bevindingen weten (e-mail: groen@haagsedominicus.nl ).