HAAGSE DOMINICUS

Oecumenische geloofsgemeenschap voor nieuwe bezieling

 

Welkom

Welkom op de website van de Haagse Dominicus!

De Haagse Dominicus is een oecumenische geloofsgemeenschap voor nieuwe bezieling. Vanuit onze betrokkenheid op mens en maatschappij komen we tweemaal per maand bij elkaar voor een eigentijdse viering met aansprekende teksten en liederen. We zingen vooral liedteksten van Huub Oosterhuis.

Daarnaast ontwikkelt de Haagse Dominicus activiteiten in de verdiepende en maatschappelijke sfeer, in het programma “HD door de Week”.

Vieringen: elke 1e en 3e zondag van de maand, 10.30 uur (inzingen vanaf 10.15 uur) - Bethel, Thomas Schwenckestraat 30, Den Haag

Meer informatie op de pagina [Over ons].

Reactie op de zogenaamde Nasvilleverklaring

10 januari 2019
De Haagse Dominicus heeft met gevoelens van grote weerzin in de media kennis genomen van de zogenaamde Nashvilleverklaring.

Het moge duidelijk zijn dat de Haagse Dominicus niets te maken heeft met de groeperingen die deze verklaring voorstaan. Ze beschouwt het als een resultaat van giftig en een in hoge mate selectief soort bijbellezing die mijlen ver af staat van de liefdevolle boodschap van het Evangelie.

De Haagse Dominicus is een open oecumenische geloofsgemeenschap die grote aandacht heeft voor de oneindige variëteit van het individu op alle fronten , daarbij uitdrukkelijk inbegrepen LBGT en hetero oriëntaties. Ze laat zich door niets weerhouden om de keuzevrijheid voor gevarieerde levenswijzen juist als een kernelement van de christelijke identiteit te zien en uit te dragen.

Het bestuur van de Haagse Dominicus

Vieringen

 • 20 janWat geloof ik eigenlijk?
  (Ad de Gruijter)
   
 • 3 febTwijfel
  (Marieke Fernhout)
   

Teksten

Van de meeste vieringen zijn de teksten beschikbaar.

Laatst beschikbare tekst:
6 januari 2019

[Teksten opvragen]

Groene Dominicus

De Werkgroep Groene Dominicus wil de betrokkenheid van de Haagse Dominicus bij het milieu stimuleren.

[Klik voor de website]

HD door de week

Informatie over door-de-weekse activiteiten van de Haagse Dominicus.

[Klik voor meer info]

Steun ons

Wilt u ons geldelijk ondersteunen? Graag!

De Haagse Dominicus heeft de ANBI status, waardoor giften aftrekbaar zijn van de belasting.

[Klik voor meer info]
Over privacy

Kerkasiel in Bethel

Sinds vrijdag 26 oktober 13.30 uur is er een doorlopende kerkdienst aan de gang in Den Haag, in buurt-en-kerkhuis Bethel, voor de Armeense familie Tamrazyan. Dit gezin woont bijna negen jaar in Nederland en wordt nu – na verschillende positieve uitspraken – met uitzetting bedreigd. Ook een beroep op het Kinderpardon werd afgewezen. Het doel van de voortdurende kerkdienst, georganiseerd door de Protestantse Kerk van Den Haag, is om via kerkasiel rust en veiligheid te bieden aan het gezin Tamrazyan en om tijd en ruimte te creëren voor een gesprek met de overheid over een menselijke oplossing voor kinderen die het slachtoffer worden van de huidige toepassing van het Kinderpardon.
Wilt u meer informatie of wilt u weten hoe u kunt helpen, kijk dan op de website van de Protestantse Kerk Den Haag.

[Lees de gedichten van Hayarpi Tamrazyan].

Bekijk de uitzending van 'Het vermoeden' over het kerkasiel.


Kerstnachtviering Haagse Dominicus / Protestantse Kerk Den Haag
(overgenomen van Stek Den Haag)

Agenda

Voor de doordeweekse activiteiten: Klik voor meer info

 • zo 20 jan 10.30 - 11.30 Bethel Viering: Wat geloof ik eigenlijk (Ad de Gruijter)
 • zo 3 feb 10.30 - 11.30 Bethel Viering: Twijfel (Marieke Fernhout)
 • zo 17 feb 10.30 - 11.30 Bethel Viering: Ongeloof(lijk) (Derk Stegeman)
 • zo 3 mrt 10.30 - 11.30 Bethel Viering: Etty Hillesum (Klaas Koffeman)
 • zo 17 mrt 10.30 - 11.30 Bethel Viering: Hildegard van Bingen (Marie-Thérèse v.d. Loo)
 • zo 7 apr 10.30 - 11.30 Bethel Viering: Meister Eckhart (Ad de Gruijter)
 • do 18 apr 19.30 - 20.30 Bethel Viering: Witte Donderdag (Henk Baars)
 • vr 19 apr 19.30 - 20.30 Bethel Viering: Goede Vrijdag (Henk Baars)
 • zo 21 apr 10.30 - 11.30 Bethel Viering: Pasen (Henk Baars)

Nieuws

18 november
Start project 'Zonnepanelen op Bethel'

Zonnepanelen op het dak van Bethel. Dat is het doel van het project dat op 18 november is gestart met een collecte tijdens de viering van de Haagse Dominicus. Het project is een initiatief van de Werkgroep Groene Dominicus en de coördinator van Bethel.
Het geld hiervoor wordt als volgt bij elkaar gebracht:

 • De Haagse Diakonie als eigenaar draagt verreweg het grootste deel bij.
 • Daarnaast dragen de gebruikers van Bethel elk een bedrag bij.
 • Ook wordt in de Haagse Domincus 3x voor het project gecollecteerd.
 • Tenslotte vragen we iedereen om persoonlijk bij te dragen.
Wilt u persoonlijk bijdragen? Wil u meer weten over het project? Klijk dan op de flyer of op de pagina's van de Werkgroep Groene Dominicus.

18 november:
'Ruilmarkt'

Na de viering van 18 november was er weer een ruilmarkt. Wie spullen over had kon ze op de tafels in de 'huiskamer' neerleggen. En wie iets van het uitgestalde moois mee wilde nemen gaf er een redelijke prijs voor. Die prijs ging in de pot voor de zonnepanelen.

1 november:
'God in de supermarkt'

Op 1 november organiseerde de Werkgroep Groene Dominicus samen met Bethel een avond rond voedsel en milieu.
We begonnen met een praatmaal, een maaltijd met gesprek over het thema.
Daarna gingen we in de workshop 'God in de supermarkt' onder leiding van Alfred Slomp met elkaar in discussie over keuzes maken bij het duurzaam winkelen.

[Bekijk de foto's]

15 april
Tuin van Bethel geopend

Op zondag 15 april werd iedereen na afloop van de viering uitgenodigd om in de tuin de start van het project Tuin van Bethel bij te wonen: er werden 2 grote verplaatsbare plantenbakken met jonge plantjes en zaaigoed geplaatst. In de huiskamer kon je ideeën en wensen opschrijven voor de inrichting en beplanting van de tuin. Ook werd gevraagd een naam voor het project te bedenken en wie wilde kon zich aanmelden om mee te denken of te mee te doen. Het tuinproject is een initiatief van Klaas Bruins (diaconaal opbouwwerker van Bethel) en Cokkie van Santen (Groene Dominicus).
Het staat onder leiding van hovenier Rick van Cleef. Het zal stap voor stap worden uitgevoerd.
Ook meedenken of meewerken? Stuur dan een mailtje naar groen@haagsedominicus.nl onder vermelding van 'tuin', of meld je aan bij Klaas of Cokkie. Zie ook Nieuwsbrief 3 van de Groene Dominicus. Daar staat op welke punten we de tuin gaan aanpassen.

[Bekijk de foto's]